[NEWS]_INCONCEPT ĐI NHANH HƠN VỚI CHIẾN LƯỢC CỤ THỂ

INCONCEPT vinh hạnh được chia sẻ những kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp trẻ trong suốt chặng đường 4 năm từ năm 2016 đến nay và câu chuyện khẳng định thương hiệu trên tạp chí uy tín ‘Gỗ & Nội Thất’ số 72 – Mừng Xuân 2020 vừa qua.

Appearing on a reputed magazine ‘Gỗ & Nội Thất’ article 72 – Spring 2020, INCONCEPT is presented to share our 4-year startup operation experiences and our brand positioning story since 2016 to now.

Với phương châm luôn lắng nghe, nghiên cứu và cập nhật thị hiếu của thị trường, INCONCEPT mong muốn mang lại những sản phẩm tinh tế nhất, bắt kịp xu hướng nhất nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được sở thích và nhu cầu của đúng định hướng phân khúc khách hàng.

INCONCEPT has the motto always listening, doing market research, and updating new trending, to provide the latest trending, and exquisite designs to our targeted customers but still adapt to their needs and favorites.

Đi nhanh nhưng không vội vã, và thành quả đến khi đã có chuẩn bị kỹ lưỡng về tiềm lực, chỉn chu về chiến lược, tích lũy đầy đặn về kinh nghiệm. 

Going fast but not in a hurry, the fruitful result will come when you have well-prepared potentials, well-planned business strategies and experiences.

Tham khảo thêm toàn bộ bài viết về INCONCEPT trên tạp chí ‘Gỗ và Nội Thất số 72’ qua đường link 

A full article about INCONCEPT on the magazine can be found at

👉 https://www.slideshare.net/HAWAVN/ban-tin-72-hawa-go-noi-that-227254958

5/5 (1 Review)